Privacy

DARE!! B.V. en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen hechten veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Daarom willen wij u in ons privacy-beleid informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Algemeen

DARE!! slaat behalve het IP-adres niet structureel persoonsgegevens op. Slechts in het geval waarbij de gebruiker een formulier invult, worden deze gegevens opgeslagen. U wordt hiervoor per ingevuld formulier, middels een vinkje in een checkbox, om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Vanzelfsprekend worden deze persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de gestelde regels vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Wanneer slaan wij uw (persoons)gegevens op?

DARE!! verzamelt en verwerkt persoonsgegevens tijdens onderstaande momenten: 

  • Contactmomenten: Wanneer u contact opneemt met DARE!! is het mogelijk dat wij uw naam, functie en (zakelijke) contactgegevens verwerken. Dit kan ook contact via telefoon, website, per mail of bij een bezoek aan een beurs of aan onze organisatie zijn. Daarnaast geldt dit ook voor onze contactformulieren, wanneer u zich inschrijft voor een evenement, inlogt op uw account, u aanmeldt voor een nieuwsbrief of ons via social media benadert
  • Klanten: Wanneer u producten en/of diensten van DARE!! afneemt

Waarvoor slaan wij uw (persoons)gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op om een of meer van de volgende redenen:

  • Vanwege wettelijke verplichtingen zoals maar niet beperkt tot de belastingwetgeving
  • Om uitvoering te kunnen geven aan de levering van onze producten en/of diensten
  • Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van DARE!! en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, hieronder begrepen het versturen van commerciële boodschappen

Nieuwsbrief en (contact)formulieren

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt op uw verzoek of na een contactmoment aan de lijst van abonnees toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens, die u ons toestuurt, op de server van de website bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna worden deze gegevens opgeslagen in ons lokale systeem en van de remote server verwijderd. Met de dienstverleners waaronder het hostingbedrijf zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Door uw aanmelding geeft u toestemming dat uw e-mailadres verder wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten van DARE!! Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar DARE!!, onder vermelding van AVG, privacy@dare.nl.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet noch verstrekken wij deze aan derde partijen tenzij hiervoor een wettelijke grond bestaat.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Opgeslagen gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wettelijke eisen. Wel werken wij samen met diverse partijen die uw gegevens eventueel kunnen inzien. Met deze partners is, ter bescherming van uw rechten, een verwerkersovereenkomst gesloten.
Wij gebruiken cookies voor de basisfunctionaliteit van onze websites en om de websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de websites verbeteren naar aanleiding van de gemeten resultaten.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt DARE!! gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

DARE!! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien wij een belangrijke wijziging doorvoeren, zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), per e-mail of in de nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via DARE!!, Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX Woerden of stuur een mail naar privacy@dare.nl.