CB-Scheme

IECEE CB-Productcertificatie

Het CB-Scheme - IECEE CB-Productcertificatie.

Productcertificatie conform het IECEE CB-Scheme

Internationale erkenning voor uw product

Het IECEE CB-Scheme

De International Electrotechnical Commission (IEC), met haar hoofdkantoor in Geneve, voert een internationaal verificatie schema met de naam "IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components", een systeem dat beter bekend is onder de naam CB-Scheme.

Het CB-Scheme is een internationaal programma ontworpen door de International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment (IECEE) om de wereldwijde acceptatie van productveiligheidstesten tussen laboratoria en certificatie-instellingen onderling mogelijk te maken. Het IEC CB-Scheme is een multilaterale overeenkomst die de internationale certificatie van elektronische producten mogelijk maakt, zodat één enkele certificatie wereldwijde markttoegang verzekert.

Nederlandse situatie

In Nederland is het Nederlands Elektrotechnisch Commitee (NEC) de zogenaamde Member Body (MB). Onder deze MB opereren op dit moment twee zogenaamde National CB's ofwel NCB's, te weten DEKRA Certification B.V. en Kiwa Nederland B.V. Naast deze twee NCB's, die zelf ook over een laboratorium beschikken, is DARE!! Measurements nu als enige ander Nederlands laboratorium aangewezen als CB Test Laboratory (CBTL).

Samenwerking

Kiwa en DARE!! Services, de werkmaatschappij waaronder DARE!! Measurements valt, hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. In het kader van het CB-Scheme zal DARE!! Measurements EMC-testen conform de IEC-normen uitvoeren. Naar aanleiding van de uitgevoerde testen en onderzoeken zal DARE!! Measurements een zogenaamd CB-rapport opstellen. Op basis hiervan kan Kiwa Nederland B.V. een CB-certificaat uitgeven, waarmee klanten hun product wereldwijd op de markt kunnen zetten. Daarnaast biedt het certificaat de mogelijkheid keurmerken van andere NCB's aan te vragen.

De logische keuze

In de Benelux is DARE!! toonaangevend op het gebied van EMC. Klanten die echter internationaal opereren, zijn niet alleen in testen en onderzoeken voor de CE-markering geïnteresseerd, maar zijn vaak ook op zoek naar internationale certificatie. Als CBTL onder de NCB Kiwa kan DARE!! haar klanten nu ook deze mogelijkheid bieden.

Scope

Op dit moment omvat de scope van DARE!! Measurements de CB-productcategorieën:

  • Elektromagnetische compatibiliteit conform de diverse EMC-normen (EMC)