Geaccrediteerde Kalibraties

Merkonafhankelijke kalibratie-services

DARE!! Calibrations is een zelfstandige werkmaatschappij onder de holding DARE!! International. Deze werkmaatschappij voert kalibratie diensten (RVA) onder accreditatie uit op het gebied van alle elektrische grootheden. Naast de kalibraties van gelijkstroom en -spanning en laagfrequente (test en meet) apparatuur is DARE!! Calibrations gespecialiseerd in kalibraties van EMC en hoogfrequent meetapparatuur specifiek EMC apparatuur zoals antennes, veldsterkte sensoren en meetontvangers in een frequentiegebied van DC tot 40 GHz. Uniek zijn de site validatie kalibraties waarbij DARE!! Calibrations afgeschermde ruimten (kooi van Faraday) en anechoische kamers onder accreditatie op locatie kan kalibreren. Professionele kalibratie services van DARE!!.

OATS op dak Vijzelmolenlaan 7 - Woerden
OATS op dak Vijzelmolenlaan 7 - Woerden

Kalibreren: de basis voor kwaliteit

Kwaliteit kan worden gedefinieerd als 'De mate waarin een product of dienst voldoet aan de eisen van de klant'. Teneinde vast te kunnen stellen of een product aan de eisen van de klant voldoet, worden vaak metingen uitgevoerd. Om zeker te stellen dat deze metingen betrouwbaar zijn, moeten deze herleidbare resultaten geven. De enige manier om herleidbare resultaten te verzekeren, is gebruik te maken van gekalibreerde meetmiddelen. Het is daarom dat veel kwaliteitssystemen zoals de ISO 9000-serie en de ISO 17025 vereisen dat meetinstrumenten regelmatig worden gekalibreerd, dat wil zeggen worden opgenomen in een kalibratiesysteem.

Kalibratiesysteem

Een goed functionerend kalibratiesysteem omvat echter veel meer dan de periodieke kalibratie van de meetinstrumenten. Met dit oogmerk biedt DARE!! Calibrations een volledig pakket kalibraties services aan, die een optimaal beheer van uw waardevolle instrumenten mogelijk maakt.

  • Lees hier meer over de kalibratie van uw DC/LF-instrumenten.
  • Lees hier meer over de kalibratie van uw EMC/RF-instrumenten.
  • Lees hier meer over site validatie kalibraties.

Faciliteiten

Kalibraties worden uitgevoerd in onze ultramoderne laboratoria in Woerden. DARE!! Calibrations heeft de beschikking over een, volledig temperatuur- en vochtigheidgeregelde, afgeschermde ruimte en anechoïsche ruimte. Daarnaast beschikt DARE!! Calibrations ook over een Open Area Test Site (OATS) / antennemeetplaats, alsmede een electromagnetische veldsterktesensor kalibratieruimte.

Internationale accreditatie / RVA accreditatie diensten

DARE!! Calibrations is ISO 17025 geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie onder het nummer K063 (zie de pagina kwaliteit voor de laatste versie van de scope). Daarmee is DARE!! Calibrations het laboratorium als u een geaccrediteerde kalibratie uit wilt laten voeren. De RvA is lid van European Accreditation (EA) en van ILAC. Resultaten van onder accreditatie uitgevoerden kalibraties worden wereldwijd erkend door ILAC, IAF en IEC.

Herleidbaarheid

De door DARE!! Calibrations gebruikte referentiestandaarden worden periodiek gekalibreerd door het nationaal standaardenlaboratorium, hetgeen een directe herleidbaarheid naar de (inter)nationale standaarden garandeert.

Certificaten

De kalibratiecertificaten bevatten een uitgebreid rapport van de gemeten resultaten inclusief meetonzekerheid met, daar waar van toepassing, illustraties van de gemeten curves. De totale meetonzekerheid van het kalibratiecertificaat is vast gesteld in overeenstemming met het EA-document EA-4/02 (rev. 00) van december 1999 'Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration' (inclusief supplement 1 tot EA-4/02-) (hiervoor EAL-R2)).

Complete en snelle dienstverlening

Het is belangrijk dat de klant te allen tijde kan beschikken over gekalibreerde meetmiddelen. Het tijdig oproepen en inplannen van meetmiddelen kan door DARE!! Calibrations worden verzorgd. De doorlooptijd van kalibratie bedraagt 5 werkdagen zodat u uw meetmiddelen niet lang hoeft te missen. Ook voor verantwoord vervoer van uw kostbare meetmiddelen heeft DARE!! Calibrations een oplossing. Als u ervoor zorgt dat de meetmiddelen gereed staan, dit mag zelfs zonder verpakking, dan zorgen wij voor veilig en verzekerd vervoer met onze eigen transportservice. Indien u meerdere meetmiddelen periodiek dient te kalibreren, bieden wij op basis van een kalibratieovereenkomst interessante voorwaarden waaronder een staffelkorting op onze kalibratietarieven.

Voor meer informatie over de diensten van DARE!! Calibrations kunt u gebruik maken van ons contactformulier.