Machinerichtlijn

Onderzoek volgens Machinerichtlijn

Machines mogen uitsluitend in de handel gebracht of in gebruik gesteld worden indien deze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van personen en dieren. Een en ander is vastgelegd in het besluit CE-markering van de Europese unie. Met andere woorden: machines moeten voldoen aan de essentiële eisen zoals vastgelegd in bijlage 1 van de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG (ingegaan op 29-12-2009 als vervanger voor de 98/37/EEG).

Productveiligheid - de machinerichtlijn stelt eisen aan een machine met betrekking tot een groot aantal gevaren zoals risico's op het gebied van mechanische veiligheid, brand, temperatuur, ontploffing, constructie, elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), bediening, gebruikershandleiding en installatiehandleiding. Voordat mag worden aangenomen dat een machine veilig is, moeten metingen, inspecties en analyses worden uitgevoerd. Het hoe en wat hiervan staat beschreven in de geharmoniseerde Europese normen.

DARE!! Measurements is thuis in deze normen en de hierin beschreven technieken en methoden. U kunt bij ons terecht voor risico-analyses aan de hand van normen zoals:

  • EN 12100
  • EN 13849-1

Maar ook voor gerelateerde normen voor elektrische veiligheid conform de laagspanningsrichtlijn zoals:

  • EN 60204-1
  • EN 60335-1
  • EN 60950-1
  • EN 61010-1

En normen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) zoals:

  • EN 61000
  • EN 55014
  • EN 55022

Tevens vormt de machinerichtlijn onderdeel van het opleidingspakket dat door DARE!! Instruments wordt aangeboden. De beste leerschool is vaak de (harde) praktijk. Om de kosten van deze praktijkervaring binnen de perken te houden, zijn naast de opleidingen en adviezen van DARE!! Instruments ook de zogenaamde Quick Scans van DARE!!Measurements zeer aan te bevelen.

Voor meer informatie over Productveiligheid en/of de Machinerichtlijn kunt u gebruik maken van ons contactformulier onderaan de pagina.

Ik wil meer weten over Machinerichtlijn