FCC-metingen

Federal Communications Commision

Teneinde elektronische producten naar de Verenigde Staten (USA) te kunnen uitvoeren, moeten producten aan de voorschriften van de Federal Communications Commision (FCC) voldoen.

FCC-metings ruimte

DARE!! Measurements verricht metingen in overeenstemming met FCC-deel 15 en FCC-deel 18 en is Conformity Assessment Body (CAB) voor EMC in het kader van de Mutual Recognition Agreement tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde staten (MRA-USA).

De procedures en meer informatie over het gebruik kunnen gevonden worden in FCC-deel 2.

De FCC maakt een onderscheid tussen:

Certification or Notification
Declaration of Conformity
Verification

Meer informatie over het type autorisatie noodzakelijk voor onbedoelde zenders vindt u hieronder.

Typekeuring van onbedoelde zenders (un-intentional radiators)

Onbedoelde zenders dienen te worden goedgekeurd en dienen daarna op de volgende wijze op de markt te worden gebracht:

Typekeuring van onbedoelde zenders (un-intentional radiators)

Type apparaat Vereiste authorisatie
Tv-ontvangers Verificatie
FM-ontvangers Verificatie
Superregeneratieve ontvangers Conformiteitverklaring of certificatie
Scanners Certificatie
Alle andere ontvangers die onder deel 15 vallen Conformiteitverklaring of certificatie
Tv-randapparatuur Conformiteitverklaring of certificatie
Kabelsysteemapparatuur Conformiteitverklaring
Zelfstandige kabelinput selectie-apparatuur Verificatie
Klasse B pc's en randapparatuur Conformiteitverklaring of certificatie
CPU-borden en interne voedingen gebruikt in klasse B pc's Conformiteitverklaring of certificatie
Klasse B pc's samengesteld uit geauthoriseerde CPU-borden en voedingen Conformiteitverklaring
Klasse B externe schakelende voedingen Verificatie
Andere klasse B digitale apparatuur en randapparatuur Verificatie
Klasse A digitale apparatuur, randapparatuur en externe schakelende voedingen Verificatie
Alle andere apparatuur Verificatie

Meer informatie over de FCC kunt u vinden op de site van FCC.

DARE!! Consultancy is zowel FCC listed als FCC accredited (ga naar de zoekpagina van FCC en type bij "Test Firm Name": "DARE" en selecteer bij "Test Firm Type": "Accredited" daarna "Start Search").

Meer informatie over de FCC-wetgeving kan gevonden worden op de internetsite van de National Archives and Records Administration (NARA).

Voor meer informatie over FCC-metingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier onderaan de pagina.

Ik wil meer weten over FCC