EMC-metingen en testen

Immuniteits- en emissiemetingen

DARE!! Measurements is een geaccrediteerd testhuis en Notified Body die full compliant EMC-metingen uitvoert in het kader van de EMC-richtlijn. De resultaten, vastgelegd in een rapport, vormen de onderbouwing waarmee klanten de CE-markering op hun producten aan kunnen brengen. Daarnaast worden ook EMC-testen onder accreditatie uitgevoerd voor automotive, medische, maritieme, militaire, aerospace en railway toepassingen.

EMC Testen en metingen
EMC metingen in een anechoische ruimte

Wat is EMC?

EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit. De definitie van EMC is hoe apparatuur zich verdraagt ten opzichte van haar elektromagnetische omgeving. In andere woorden; in welke mate beïnvloedt apparatuur andere apparatuur of in welke mate wordt apparatuur door andere apparatuur beïnvloed? Het werkgebied van de EMC is ruwweg in twee terreinen onder te verdelen:

 

 

 • Immuniteit: de mate waarin een apparaat bestand is tegen elektromagnetische straling en
 • Emissie: de mate waarmee een apparaat elektromagnetische straling uitzendt.

 

De EMC-Richtlijn

In Europa is de EMC-Richtlijn van toepassing. Dit is een zogenaamde nieuwe aanpak waarbij in de richtlijn alleen de essentiële eisen zijn weergegeven. Bij de EMC-Richtlijn zijn deze essentiële eisen in gewoon Nederlands: "Gij zult niet storen en gij zult niet gestoord worden". Nu zendt alle elektronica elektromagnetische straling uit en is alle elektronica in meer of mindere mate gevoelig voor elektromagnetische straling. Vandaar dat er voor diverse productgroepen normen gesteld zijn. DARE!! Measurements test apparatuur op het gebied van EMC.

EMC-normen

Deze normen zijn door de Europese Commissie geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat zij in alle landen van de Europese Gemeenschap geldig zijn. Als er geen productnorm voor een bepaald product beschikbaar is, zijn de zogenaamde generieke normen van toepassing. Productnormen prevaleren echter boven de generieke normen. De meetmethoden zijn per EMC-fenomeen vastgelegd in basis normen. Productnormen en de generieke normen verwijzen naar deze basisnormen. Basisnormen zijn niet geharmoniseerd. Door middel van EMC-metingen wordt op ieder van deze EMC- fenomenen getest.

Kijk hier voor het laatste nieuws op het gebied van geharmoniseerde EMC-normen.

Testen op EMC-fenomenen

 • Gestraalde immuniteit (door de lucht door middel van een antenne)
 • Gestraalde emissie (door de lucht door middel van een antenne)
 • Geleide immuniteit (via kabels)
 • Geleide emissie (via kabels)
 • ESD (Electro Static Discharge, statische ontladingen)
 • EFT (Electrical Fast Transients, snelle electrisch pulsen)
 • Surge (zware energierijke pulsen)

Daarnaast worden ook andere fenomenen onder het werkgebied van de EMC-metingen gevat:

 • Netharmonischen
 • Flicker
 • Spanningsdips en -interrupties

Scope

DARE!! Measurements voert metingen en EMC-testen uit conform een breed spectrum van internationale productnormen. Hieronder vallen onder andere huishoudelijke apparatuur, consumentenelektronica, laboratorium en ISM-apparatuur, ITE-apparatuur, verlichting en audio- en videoapparatuur. Naast metingen conform specifieke productnormen zijn wij ook in staat EMC-metingen uit te voeren in overeenstemming met de generieke standaarden voor toepassing in licht industriële (huishoudelijke) en industriële omgevingen. Ons technisch kunnen loopt van gelijkstroom (DC) tot 40 GHz en van 3 V/m tot 200 V/m. Ervaren consultants van DARE!! Instruments kunnen u adviseren en maken het mogelijk uw product te verbeteren nog tijdens de test. Aanvullend op de standaard EMC-testen kan DARE!! Measurements nog vele andere EMC-testen uitvoeren.

Klik hier voor de laatst gepubliceerde lijst van geharmoniseerde EMC-normen.

Geaccrediteerd

DARE!! Measurements is zowel geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer L279 als een Competent Body voor de EMC-richtlijn en een Conformity Assesment Body (CAB) in het kader van het Mutual Recognition Agreement met de USA (MRA-USA). Hiernaast is DARE!! Measurements een aangewezen instelling (Notified Body) voor de laagspanningsrichtlijn. In het kader van de Automotive richtlijn is DARE!! Consultancy een technische dienst voor de RDW and AEMCLRP geaccrediteerd door de Amerikaanse automobielindustrie (General Motors, Ford, Chrysler). DARE!! voert uw EMC-metingen dus onder accreditatie uit!

Andere testen

De meeste normen die onder de EMC-richtlijn vallen, dekken het frequentiegebied tot 1 GHz af. Op dit moment zijn er echter vele potentiële stoorbronnen zoals GSM (1,8 GHz), pc's, magnetrons (2,4 GHz), draadloze LAN's (WiFi) die werken met frequenties boven 1 GHz. DARE!! Measurements is in staat metingen uit te voeren tot 40 GHz. Immuniteitstesten zoals beschreven in de productnormen die geharmoniseerd zijn onder de EMC-richtlijn schrijven testen voor tot 10 V/M voor gestraalde immuniteit en 8 kV voor Elektrostatische Ontladingen (ESD). In bepaalde omgevingen verdient het de aanbeveling het apparaat te laten voldoen aan hogere immuniteitsniveaus. DARE!! Measurements is in staat velden te genereren tot 200 V/m (tot 18 GHz) en ESD-niveaus tot 30 kV. In andere gebieden zoals geleide-immuniteit, EFT en surge kunnen ook hogere testniveaus worden bereikt.

 

 

Generieke normen

Generike Normen Toepassing
Electromagnetic Compatibility (EMC) -- Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
EN61000-6-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
EN61000-6-3 Electromagnetic Compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN61000-6-4 Electromagnetic Compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

EMC normen

Basisnormen Omschrijving Band/limiet
CISPR 11 Industrial, Scientific and Medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement RE 30 MHz - 1.000 MHz CE 9 kHz - 30 MHz
CISPR 14-1 RE 30 MHz - 1.000 MHz RE 30 MHz - 1.000 MHz CE 150 kHz - 30 MHz CE 30 MHz - 300 MHz
CISPR 16-2 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparats and methods - Part 2: Methods of measurement of disturbance and immunity RE 30 MHz - 1.000 MHz CE 9 kHz - 30 MHz
CISPR 22 Information Technology Equipment (ITE) - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement RE 30 MHz - 1.000 MHz CE 150 kHz - 30 MHz
EN61000-3-2 Electromagnetic Compatibility - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic currents emissions ≤ 16 A
EN61000-3-3 Electromagnetic Compatibility - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current up to 16A ≤ 16 A
EN61000-4-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques - Section 2: Electrostatic discharge requirements up to 30 kV ≤ 30 kV
EN61000-4-3 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 26 MHz - 4.000 MHz, Up to 30 V/m
EN61000-4-4 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst requirements Up to 4,4 kV
EN61000-4-5 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques - Section 5: Surge immunity tests Up to 6 kV
EN61000-4-6 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 150 kHz - 230 MHz, till 30 Vrms or 100 mA
EN61000-4-8 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test till 100 A/m

Andere richtlijnen

Naast EMC-testen conform de EMC-richtlijn voert DARE!! Measurements ook metingen en onderzoeken uit volgens de volgende richtlijnen:

 • Laagspanningsrichtlijn (LVD)
 • Machinerichtlijn
 • Automotive richtlijn
 • Richtlijn medische hulpmiddelen
 • RED-richtlijn (voorheen R&TTE-richtlijn)

Hiernaast worden metingen en onderzoeken uitgevoerd in overeenstemming met militaire en FCC-normen.

Buiten zogenaamde full compliant metingen en onderzoeken die geheel conform de norm worden uitgevoerd, kunnen wij ook zogenaamde Quick Scans of engineeringmetingen (pre-compliant) uitvoeren.

Voor meer informatie over EMC-metingen en EMC-testen kunt u gebruik maken van ons contactformulier onderaan deze pagina.

U kunt ons ook bellen of mailen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina.

Ik wil meer weten over EMC