Automotive EMC-metingen

Unieke E-markeringservice: Efficiƫnt, Flexibel en Kwaliteit

DARE!! Measurements is een full compliant testhuis dat voor klanten metingen en onderzoeken uitvoert waarmee de E-markering (type goedkeuring) verkregen kan worden op Automotive producten.

Automotive meting

DARE!! Measurements biedt met betrekking tot de Automotive richtlijn de onderstaande mogelijkheden aan:

 • Quickscan metingen / engineeringstesten
 • Metingen voor typekeuringen
 • Full compliant testrapport
 • E-markering aanvragen
 • Testen op Conformiteit van Productie (CoP)
 • Hulp bij opstellen EMC-testplan
 • Ontwikkeling LIN-Description Files
 • GSM-simulatie
 • GPS-simulatie
 • Water en luchtdrukvoorziening op verzoek

Metingen ten behoeve van typekeuring

Om een Automotive voertuig, componenten of Elektronische Sub Eenheden (ESE) op de markt te mogen brengen, is een typekeuring conform de onderstaande normen en richtlijnen vereist. DARE!! Measurements is geaccrediteerd voor testen zoals beschreven in de onderstaande normen en richtlijnen. Tevens is DARE!! Measurements aangewezen door de RDW als Technische Dienst.

Normen en richtlijnen

Norm/richtlijn Onderwerp
Regulation 10, rev. 5 (VN) Uniforme provisie aangaande de goedkeuring van voertuigen aangaande elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
97/24/EC. Ch 8 EMC voor voertuigen met twee en drie wielen
75/322/EEC EMC voor voertuigen voor land- en/of bosbouw
2004/104/EC: Aanpassing van richtlijn 72/245/EEC en amendement bij 70/156/EEC (Europa) Radiostoring door motoren met vonkontsteking op motorvoertuigen

Klik hier voor een lijst van geharmoniseerde automotive normen in het kader van 2004/104/EG, amendement 2009/19/EC van kracht op 1 oktober 2009.

Belangrijk: De 2004/104/EC (e4) is op basis van verordening 661/2009 op 1 november 2014 ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 november 2014 alleen Regulation 10 van toepassing is. Achteraf ingebouwde apparatuur (aftermarket) met een niet-immuniteit gerelateerde functie, moeten getest worden conform EN 50498 (2010). Dit was verplicht vanaf 1 juli 2013.

Klik hier voor een lijst van geharmoniseerde automotive normen 2005/83/EG in het kader van 2005/83/EG. De gecombineerde versie vindt u hier.

Specifieke Automotive testen

Aanvullend op de verplichte testen voor E-markering (UN Regulation 10) voert DARE!! Measurements ook metingen en beoordelingen uit in overeenstemming met de volgende Automotive richtlijnen:

 • Immuniteitstesten in overeenstemming met ISO 11452
 • ESD-testen in overeenstemming met ISO 10605
 • CISPR 25
 • Merk specifieke Automotive eisen (Renault, Honda, Volkswagen, BMW, PSA etc.)
 • AEMCLRP (Ford, GM en Chrysler)

AEMCLRP

DARE!! Measurements is een onfhankelijk AEMCLRP erkend laboratorium. Zodoende zijn wij in staat metingen uit te voeren voor de Amerikaanse auto-industrie (Ford, GM en Chrysler). Klik hier voor meer informatie over AEMCLRP.

E-markering

De E-markering heeft een wereldwijde dekking en wordt uitgevoerd onder toezicht van de Verenigde Naties. De testen voor E-markering worden in overeenstemming met Reglement 10 (R10) uitgevoerd.

Scope

Onze scope omvat het frequentiegebied van DC tot 18 GHz met veldsterktes van 3 V/m tot 200 V/m. De Automotive richtlijn en normen omvatten een frequentieband tot 2 GHz. Andere stoorbronnen zoals WiFi (2,4 GHz), laptops en microgolfzenders werken op dit moment echter ook in frequentiebanden boven dit gebied. DARE!! Measurements voert deze metingen uit tot 40 GHz.

Een ander voorbeeld: immuniteitstesten die in overeenstemming zijn met de Automotive richtlijn worden voorgeschreven tot 30 V/m. Echter vele klanten in de Automotive wereld eisen dat ESE's aan veel hogere niveaus voldoen. DARE!! Measurements kan velden opwekken tot 200 V/m.

Faciliteiten

Een anechoische ruimte voorzien van alle benodigdheden voor automotive testen:

 • 4 meter draaitafel maximum gewicht tot 12,5 ton
 • rookgasafzuiging
 • GSM-simulatie
 • GPS-simulatie
 • Ondersteuning voor LIN en CAN, inclusief de mogelijkheid tot het ontwikkelen van LIN Description Files (LDF)
 • Water- en persluchtvoorziening
 • ESD-testen

De Automotive richtlijn bevat geen eisen voor elektrostatische ontladingen (ESD). DARE!! Measurements kan ESD-testen uitvoeren tot niveaus van 30 kV.

Full compliant testrapport

Om een aanvraag voor de e/E-markering te doen, is een formeel testrapport van een Technische Dienst benodigd. De testrapporten die DARE!! Measurements afgeeft, vallen onder de accreditatie en worden geaccepteerd door nationale instanties.

E-markering aanvragen

De nationale autoriteiten vereisen dat een aantal formulieren ingevuld worden en verschillende technische documenten worden overlegd. DARE!! Measurements kan u assisteren bij dit aanvraagproces. Onze adviseurs kennen de eisen en hebben ervaring in het verkrijgen van E-markering op een kosteffectieve manier.

Testen op Conformiteit van Productie

Een eis van de Automotive richtlijn is dat er Conformiteit van Productie (CoP) wordt gegarandeerd. Dit houdt in dat aangetoond moet worden dat de geproduceerde voertuigen, componenten en ESE's overeenstemmen met het origineel gekeurde type. Het kwaliteitssysteem zou een gedocumenteerd controleplan moeten omvatten om continue conformiteit te verzekeren (bijvoorbeeld gecertificeerd in overeenstemming met de ISO 9000-serie of gelijkwaardig). Daarnaast wordt er door de RDW altijd een zogenaamde Initial Assessment uitgevoerd.

Een alternatief is de evaluatie van een kwaliteitsmanagementsysteem door de nationale autoriteiten. De evaluatie vereist een onderzoek van het kwaliteitshandboek en -systeem op locatie hetgeen gewoonlijk eens in de drie jaar herhaald moet worden.

De verificatie van de Conformiteit van Productie (CoP) mag ook worden uitgebreid tot het daadwerkelijk testen van geselecteerde productiesamples. Bij DARE!! Measurements kunnen wij een planning maken voor randomtesten. Hiermee blijft uw CoP actueel en in overeenstemming met uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteit en accreditaties

DARE!! Measurements is geaccrediteerd door de Nederlandse RDW onder certificaatnummer RDW-99050006-01 als een technische service en bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie als een geaccrediteerd testlaboratorium (nummer L279).

Advisering

Ervaren consultants van DARE!! Instruments kunnen u helpen bij het oplossen van specifieke EMC-gerelateerde technische problemen die voorkomen bij Automotive voertuigen, componenten of ESE's. Advies kan uitgevoerd worden zowel op basis van tijd en materiaal als op basis van 'no cure no pay'.

Nieuwe Automotive richtlijn (UN R10)

Fenomeen Basis/norm Freq. (in MHz) Limiet
Broadband electromagnetic interference, par. 6.5 of UN R10 (Rev. 5), Appendix 6 CISPR 25 (2008), par. 6.4 UN R10 (Rev. 5), Appendix 7 30 - 75 MHz 75 - 400 MHz 400 - 1.000 MHz 62 - 52 dBuV/m 52 - 63 dBuV/m 63 dBuV/m
Narrowband electromagnetic interference, par. 6.6 of UN R10 (Rev. 5), Appendix 7 1 CISPR 25 (2008), par. 6.4 UN R10 (Rev. 5), Appendix 8 30 - 75 MHz 75 - 400 MHz 400 - 1.000 MHz 52 - 42 dBuV/m 42 - 53 dBuV/m 53 dBuV/m
Electromagnetic Radiation, Radiated immunity, par. 6.8 of UN R10 (Rev. 5) 2 ISO 11452-2 (2004) UN R10 (Rev. 5) Annex 9 200 - 2.000 MHz 30 V/m
Electromagnetic Radiation, Bulk Current Injection, par. 6.8 of UN R10 (Rev. 5), 2 ISO 11452-4 (2011) UN R10 (Rev. 5) Annex 9 20 - 200 MHz 60 mA
Immunity to transient disturbances along supply lines, par. 6.9 of UN R10 (Rev. 5) ISO 7637-2 (2011) UN R10 (Rev. 5), Annex 10 Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b and 4 Immunity test level III
Emission of conducted disturbances, par. 6.7 of UN R10 (Rev. 5) 3 SO 7637-2 (2011) UN R10 (Rev. 5) Annex 10 Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b and 4 12 V system: +75 V/ -100 V 24 V system: +150 V/-450 V
Ik wil meer weten over Automotive