ILAC bereikt akkoord

Historische overeenkomst

ILAC bereikte in december 2010 een akkoord met IAF en IEC. Bedrijven die internationaal zaken doen kunnen hiermee veel tijd en geld besparen omdat de testresultaten, van bij ILAC, IAF of IEC aangesloten bedrijven, vanaf nu internationaal worden geaccepteerd. Test-, kalibratie- en certificactielaboratoria hoeven hierdoor ook niet meer apart herbeoordeeld te worden.

Het IEC, ILAC en IAF hebben een historische akkoord bereikt dat tijd, geld zal sparen en complexiteit zal verminderen bij de herbeoordeling van certificatieinstellingen, test- en kalibratielaboratoria die geaccrediteerd zijn door het IAF en/of ILAC accreditatieinstellingen zoals in Nederland de Raad voor Accreditatie (RvA). De "Memorandum of Understaning" (MoU) is vorige maand getekend in Shanghai, China.

Een van de belangrijkste gevolgen voor de de driepartijenovereenkomst is dat één, in plaats van drie, herbeoordelingen nodig zijn, welke door alle drie de instellingen worden geaccepteerd.

Door dit akkoord worden nu ook de productcertificaties, test- en kalibratieresultaten van DARE!! Consultancy, DARE!! Certification en DARE!! Calibrations wereldwijd geaccepteerd.

Meer weten over kwaliteit of het belang van ILAC? Neem Contact met ons op!

Lees meer over de samenwerking tussen ILAC, IEC en IAF op: http://www.iec-ilac-iaf.org/


Terug naar nieuwsbrief Nr. 17 - Nieuwsbrief Winter 2010

Naar het overzicht van eerdere nieuwsbrieven